Výuka dospělých i dětí

 

Výuka dospělých

INDIVIDUÁLNÍ A SKUPINOVÉ KURZY

- vhodné zejména pro osoby nebo vedoucí pracovníky, jimž pracovní vytížení nedovoluje navštěvovat pravidelné kurzy - výuka u mě je flexibilní a lze se domluvit na termínech.
- individuální přístup, tempo a zaměření výuky podle individuálních požadavků a přání

FIREMNÍ KURZY

- 2 až 8 posluchačů
- cena podle počtu posluchačů a zaměření výuky
- termíny, organizaci a rozsah výuky přizpůsobím Vašim požadavkům
- možnost zaměření na speciální slovní zásobu
- individuální výuka vedoucích pracovníků

DALŠÍ ZAMĚŘENÍ

- obchodní korespondence
- telefonování
- prezentace společnosti, služeb, produktů
- vyjednávání a uzavírání smluv
- vyjednávání schůzek

CENÍK

1 posluchač 200 Kč / 60 min.
2 posluchači 300 Kč / 60 min.
3-5 posluchačů 350 Kč / 60 min.


 

Výuka dětí

Obsah probíraného učiva, tempo a forma výuky i učební materiál jsou zcela individuální, jsou „ušity na míru“. Možnost aktivní komunikace posluchače s lektorem při výuce je optimální, možnost monitorování pokroku dosahovaného posluchačem ze strany lektora rovněž.

ORGNIZACE VÝUKY

dle Vašeho přání

ROZSAH VÝUKY

dle Vašeho přání

CENÍK

1 posluchač 200 Kč / 60 min.
2 posluchači 300 Kč / 60 min.
3-5 posluchačů 350 Kč / 60 min.